Gạch bê tông nhẹ AAC dày 10cm

Gạch bê tông nhẹ AAC, gạch siêu nhẹ dày 10cm