Bay răng cưa để xây gạch siêu nhẹ AAC

Bay răng cưa để xây gạch siêu nhẹ AAC. Đây là dụng cụ chuyên dụng được sản xuất để xây gạch AAC. Khống chế độ dày của mạch vữa xây gạch AAC.