Biện pháp chống nóng sân mái, gạch bê tông nhẹ, gạch siêu nhẹ

Sử dụng panel xốp để chống nóng sân mái bê tông