Gạch AAC là gì? Quy trình sản xuất gạch AAC

Gạch AAC là gì? Quy trình sản xuất gạch AAC