Liên kết giữa tường gạch siêu nhẹ và cột - dùng thép râu hoặc bát sắt

Liên kết giữa tường gạch siêu nhẹ và cột – dùng thép râu hoặc bát sắt