Bãi tập kết gạch xây AAC tại công trình ở Hà Nội

Bãi tập kết gạch xây AAC tại công trình ở Hà Nội