BXD-13-2017-TT-BXD

Quy định BXD về vật liệu xây không nung 2017 áp dụng cho các công trình xây dựng. Sử dụng gạch không nung | Gạch bê tông nhẹ đối với các dự án