Ưu nhược điểm của gạch bê tông khí chưng áp là gì? Sử đụng dể xây nhà có tốt không?

Ưu nhược điểm của gạch bê tông khí chưng áp là gì? Sử đụng dể xây nhà có tốt không?