Gạch nhẹ dùng để xây nhà xưởng, nâng nền

Gạch nhẹ dùng để xây nhà xưởng, nâng nền