Cắt ngang tấm panel ALC

Cắt mẫu tấm ALC thí nghiệm

Dùng máy cắt chuyên dụng chia nhỏ mẫu

Cắt định hình mẫu 100x100 theo tiêu chuẩn TCVN

Mẫu đã hoàn thành nhé

hura! mẫu đã được đóng niêm phong

Mỗi sự tỉ mỉ của chúng tôi đều cố gắng đem lại sự tin cậy, chính xác và tận tâm cho từng công trình.

Xin cám ơn các bạn đã theo dõi!