Cắt gạch siêu nhẹ AAC thủ công để xây nhà trọ

Cắt gạch siêu nhẹ AAC thủ công để xây nhà trọ. Sử dụng cửa tay để cắt gạch rất dễ dàng.