Báo giá vữa khô trộn sẵn Hà Nội vữa xây trát đóng bao

Báo giá vữa khô trộn sẵn Hà Nội vữa xây trát đóng bao

Vữa khô trộn sẵn Hà Nội là gì? Vữa khô trộn sẵn Hà Nội là sản phẩm vữa xây, vữa trát tường, keo ốp lát được sản xuất đóng bao theo tiêu chuẩn xây dựng TCVN. Với công nghệ trộn vữa tự động hóa, các nguyên vật liệu được tuyển trọn kỹ lưỡng:Xi măng PortlandCát tuyển sấy...