Gạch bê tông nhẹ AAC

Gạch siêu nhẹ AAC 600x200x100 mm

Gạch bê tông nhẹ AAC kích thước Dài 600 x Cao 200 x Dày 100 mm. Định mức 83 viên/m3, 1m3 gạch xây 10m2 tường. Sử dụng xây kết cấu tường bao, tường ngăn với chiều dày 100mm.

Gạch bê tông nhẹ AAC kích thước Dài 600 x Cao 200 x Dày 150 mm. Định mức 55 viên/m3, 1m3 gạch xây 6.6 m2 tường. Sử dụng xây kết cấu tường bao, tường ngăn với chiều dày 150mm.

Gạch bê tông nhẹ AAC kích thước Dài 600 x Cao 200 x Dày 200 mm. Định mức 41 viên/m3, 1m3 gạch xây 5m2 tường. Sử dụng xây kết cấu tường bao, tường ngăn với chiều dày 200mm.

Gạch AAC dày 50mm

Gạch bê tông nhẹ AAC kích thước Dài 600 x Cao 200 x Dày 50 mm. Định mức 166 viên/m3, 1m3 gạch xây 20m2 tường. Sử dụng chống nóng cho tường, mái với chiều dày 50mm.