Pico Hanoi - Hình ảnh dự án sau khi hoàn thiện

Pico Hanoi – Hình ảnh dự án sau khi hoàn thiện bằng gạch bê tông nhẹ