Gạch bê tông nhẹ AAC

Trên thị trường gạch bê tông nhẹ có kích thước đa dạng. Tùy theo thực tế thi công gạch bê tông nhẹ được điều chỉnh kích thước tại nhà máy.

Thông thường gạch bê tông nhẹ AAC có 3 kích thước chính: 600x200x100 mm, 600x200x150 mm và 600x200x200 mm.

Showing all 5 results