Tiêu chuẩn TCVN cho bê tông nhẹ đã được quy định và áp dụng cụ thể trong tài liệu xây dựng. Tuy nhiên, mỗi tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ áp dụng tương ứng cho một loại sản phẩm của bê tông nhẹ như:

  • Tiêu chuẩn gạch bê tông nhẹ: Gồm gạch bê tông bọt và gạch bê tông khí chưng áp hay gạch AAC

  • TCVN bê tông khí chưng áp: Gồm áp dụng cho gạch AAC và tấm tường bê tông khí chưng áp hay còn gọi là tấm Panel ALC.

  • Tiêu chuẩn thi công bê tông nhẹ

  • Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông nhẹ

  • Tiêu chuẩn vữa xây trát cho bê tông nhẹ

GachBeTongNhe đơn vị số 1 về bê tông khí chưng áp và bê tông siêu nhẹ tại Việt Nam. Chúng tôi xin được tổng hợp các tài liệu viện dẫn về TCVN quốc gia cho bê tông nhẹ dưới đây.

Là tiêu chuẩn về bê tông nhẹ áp dụng yêu cầu kỹ thuật cho gạch bê tông bọt khí CLC. Đây là dòng bê tông bọt không qua quá trình chưng ở áp suất cao như bê tông khí AAC.

TCVN 9029:2011 – Bê tông nhẹ: Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật. (Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Specifications).

Xem Tiêu chuẩn gạch bê tông bọt TCVN 9029:2011 tại đây

Tiêu chuẩn bê tông nhẹ TCVN 9030:2011

Là tiêu chuẩn gạch bê tông nhẹ CLC hay còn gọi gạch bê tông bọt. Tiêu chuẩn quốc gia về Phương pháp thử áp dụng cho việc sản xuất bê tông bọt khí CLC.

TCVN 9030:2021 – Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Phương pháp thử. (Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Test methods).

Xem Tiêu chuẩn gạch bê tông bọt TCVN 9030:2011 tại đây

Tiêu chuẩn gạch bê tông khí chưng áp TCVN 7959:2011

Tiêu chuẩn gạch bê tông khí chưng áp TCVN 7959:2011 là tiêu chuẩn thay thế cho TCVN 7959:2008. Đây là tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho dòng bê tông nhẹ – gạch bê tông khí chưng áp (AAC).

TCVN 7959:2011 – Bê tông nhẹ – Gạch bê tông khí chưng áp (AAC). (Lightweight concrete – Autoclaved Aerated concrete bricks AAC).

Xem Tiêu chuẩn gạch bê tông khí chưng áp AAC TCVN 7959:2011 tại đây.

Tiêu chuẩn gạch bê tông khí chưng áp AAC TCVN 7959:2017

Trước đây, khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN bê tông khí chưng áp chúng ta sử dụng TCVN 7959:2011. Tuy nhiên, TCVN 7959:2017 hiện đang là tiêu chuẩn bê tông khí chưng áp mới nhất. TCVN bê tông khí chưng áp AAC 7959:2017 thay thế cho TCVN 7959:2011.

TCVN 7959:2017 – Bê tông nhẹ – Sản phẩm bê tông khí chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật. (Lightweight concrete – Autoclaved aerated concrete products – Specifications).

Xem Tiêu chuẩn bê tông khí chưng áp TCVN 7959:2017 tại đây.

tiêu chuẩn TCVN cho bê tông nhẹ
Sản phẩm bê tông khí chưng áp tại nhà máy Viglacera

Tiêu chuẩn TCVN 12867:2020 tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 12867:2020 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép. Tấm tường bê tông khí chưng áp hay còn gọi là Tấm panel ALC. Đây là sản phẩm kết hợp giữa bê tông khí chưng áp AAC và cốt thép gia cường bên trong. Tấm Panel ALC cốt thép được sử dụng lắp đặt tường, vách ngăn cho các công trình xây dựng.

Chú thích 1: Khi sử dụng tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép cho khu vực chịu tác động của nước (bếp, khu vệ sinh v.v…) cần xem xét các biện pháp bảo vệ, chống thấm.

Chú thích 2: Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép cũng có thể sử dụng làm tường bao che. Khi đó, cần có các giải pháp thiết kế phù hợp.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn TCVN 12867:2020 tại đây

Quyết định ban hành tiêu chuẩn TCVN bê tông khí chưng áp đối với tấm tường cốt thép

Tiêu chuẩn TCVN 12868:2020 tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Phương pháp thử

Tiêu chuẩn về bê tông nhẹ TCVN 12868:2020 quy định các phương pháp thử đối với sản phẩm tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn TCVN 12868:2020 tại đây.

Tiêu chuẩn TCVN 12869:2020 tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Thi công và nghiệm thu

TCVN bê tông nhẹ 12869:2020 Quy định các yêu cầu về công tác thi công và nghiệm thu tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn TCVN 12869:2020 tại đây.

Tiêu chuẩn TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ

Đây là tiêu chuẩn áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ. Vữa cho bê tông nhẹ áp dụng làm vữa xây và vữa trát cho cả gạch bê tông nhẹ AAC, CLC.

Xem chi tiết Tiêu chuẩn TCVN 9028:2011 tại đây